Kryssa #24!

Jag heter Magnus Nilsson och jag kandiderar för Socialdemokraterna i valet till Europaparlamentet 2014.

Allt om min kandidatur på 2 minuter

Så kan du hjälpa

Kom och träffa mig

Jag reser ständigt runt och samtalar med människor om hur vi bäst kan utveckla Europa. Här kan du träffa mig framöver:

Fokusfråga

En solidarisk migrationspolitik

Syrien är bara ett av flera exempel på EU:s oförmåga att hantera en värld där migration och flyktingströmmar är allt vanligare och trots allt tal om öppna gränser och fri rörlighet så blir gränserna utåt allt mer svårgenomträngliga.

Jag vill se säkra och lagliga vägar till Europa. Delar av civilsamhället har redan lyft flera möjliga lösningar som att exempelvis avskaffa visumkrav i samband med humanitära katastrofer och konflikter. Dessa alternativt måste grundligt ses över! Europa kan inte blunda för sin omvärld utan måste ta ett solidariskt ansvar.

Läs vidare…

Upp
Fokusfråga

Forskning, kunskap & utveckling

I den svenska debatten diskuteras skolan flitigt men vad som däremot sällan lyfts är att flera av våra Europeiska grannländer har liknande utmaningar.

Om vi menar allvar med att behålla och bygga ut den nivå av välfärd vi har i Sverige och Europa så måste vi visa att vi ska konkurrera med kompetens, inte med låga löner. Kraftigare satsningar på utbildning och forskning är det som på lång sikt kan rädda oss från ytterligare kriser.

Läs vidare…

Upp
Fokusfråga

Miljö & klimat

Miljön är och förblir EU:s viktigaste området för vår framtida utveckling och det är även här de politiska skillnaderna blir som tydligast.

Moderaterna röstar konsekvent för en miljöfientlig politik. De konsekvenser det får att inte rädda vår miljö och vårt klimat är orimliga och vi måste höja ambitionsnivån ytterligare på alla punkter. Skarpare krav på kemikalielagstiftning, hårdare tag för att minska Europas klimatpåverkan och tydligare regleringar för att rädda vår natur.

Läs vidare…

Upp