En solidarisk migrationspolitik

Syrien är ett land i krig och sedan 2009 har över 140 000 människor dött. Dagligen bombas civila mål med det enda syftet att skrämma civilbefolkningen och skada sitt eget folk. Idag befinner sig enligt FN-organ 2,5 miljoner människor på flykt från Syrien. De allra flesta av dessa har flytt till grannländerna men ett fåtal har försökt ta sig till Europa.

Trots EU:s vackra tal om mänskliga rättigheter och påståendet om att vara en union för freden så saknas det fortfarande vägar för flyktingar att lagligt ta sig förbi Europas gränser. Av Syriens flyktingar har färre än 4 % blivit berättigade asyl inom EU. 9 av 10 av dessa har kommit till Sverige, Tyskland eller Storbritannien. Det innebär att 25 medlemsländer i princip inte tagit något solidariskt ansvar för människor och familjer som flyr för sina liv.

Syrien är bara ett av flera exempel på EU:s oförmåga att hantera en värld där migration är vardag och trots allt tal om öppna gränser och fri rörlighet så blir gränserna utåt alltmer svårgenomträngliga.

Jag vill se säkra och lagliga vägar till Europa. Delar av civilsamhället har redan lyft flera möjliga lösningar som att exempelvis avskaffa visumkrav i samband med humanitär katastrofer och konflikter. Europa kan inte blunda för sin omvärld utan måste ta ett solidariskt ansvar.