Forskning, kunskap & utveckling

I den politiska debatten diskuteras nu flitigt svensk skola men vad som däremot sällan lyfts är att flera av våra Europeiska grannländer har liknande utmaningar som Sverige och att privatiseringar, utförsäljningar och sänkta anslag till utbildning och skola är vardag i de flesta av våra europeiska grannländer.

Samtidigt visar trender att forskar- och universitetsutbyten minskar med omvärlden och utbytena mellan Europeiska länder står i princip still. I USA är antalet presenterade forskningsresultat långt förbi den europeiska nivån.

Om vi menar allvar med att behålla och bygga ut den nivå av välfärd vi har i Sverige och Europa så måste vi visa att vi ska konkurrera med kompetens, inte med låga löner. Kraftigare satsningar på utbildning och forskning är det som på lång sikt kan rädda oss från ytterligare kriser.