Miljö & klimat

Miljön är och förblir EU:s viktigaste område för vår framtida utveckling och det är även här de politiska skillnaderna blir som tydligast. Moderaterna röstar konsekvent för en miljöfientlig politik och har vid flera tillfällen röstat mot höjda ambitioner i klimatarbetet.

De konsekvenser det får att inte rädda vår miljö och vårt klimat är orimliga och vi måste höja ambitionsnivån ytterligare på alla punkter. Skarpare krav på kemikalielagstiftning, hårdare tag för att minska Europas klimatpåverkan och tydligare regleringar för att rädda vår natur. Det är hög tid att gå vidare i klimatarbetet och höja kraven på minskade utsläpp från 20 till 30 procent, när ekonomin återigen hämtar sig efter finanskrisens slut får detta aldrig vara på bekostnad av klimatet.

År 2050 är det ganska exakt 200 år sedan vi i Europa började förbränna kol på industriell skala, jag lovar att göra allt för att detta också blir året då vi avslutar detta kapitel i vår historia.